Tilsyn

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er underlagt en række forskellige tilsyn og kontroller. De skal hver især sikre, at vi overholder lovgivningen og vores forpligtelser på hvert område. Vi byder alle slags tilsyn velkommen, da vi ser dem som bidrag til vores arbejde med kvalitet og ordentlighed.

Herunder ses en liste over de tilsyn, vi er underlagt:

  • Socialtilsyn Midt
  • Arbejdstilsynet
  • Risikobaseret tilsyn
  • Borgerrettet tilsyn
  • Levnedsmiddelkontrollen
  • Veterinærkontrollen
  • Miljøtilsyn
  • Økologikontrol
  • Demeterkontrol

Levnedmiddelkontrollen