Stillingsopslag

Hertha Bofællesskaber søger medarbejder med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger primært en pædagog, der er uddannet inden for Rudolf Steiners Socialterapi, eller som har erfaring med specialområdet.

Personer med antroposofisk baggrund vægtes.

Stillingen er på 25 timer/uge. Der vil være mulighed for at supplere op til fuldtid gennem vikarvagter.

Vi søger en medarbejder til et bofællesskab med i alt 7 voksne udviklingshæmmede. Der er tale om omsorgsarbejde, kontaktpersonsopgaver, hjælp til personlig hygiejne, hyggeligt samvær og støtte i både hverdag og weekender.

Hertha er et sted, hvor omvendt inklusion er ledetråd. I Levefællesskabet bor der p.t. 150 personer, hvoraf 26 er beboere med specielle behov for omsorg.

Det er dem, vi som medarbejdere hjælper og skaber trygge rammer for; så de kan deltage med de forudsætninger, de hver især har – dels i arbejdet på de beskyttede værksteder, hvor også 12 eksterne brugere fra kommunens andre bofællesskaber er tilknyttet, og dels i det sociale og kulturelle liv i og udenfor levefællesskabet.

Vi forventer af dig:

 • at du kan arbejde selvstændigt og trives med at arbejde alene.
 • at du er god til at samarbejde at du er villig til at videreudvikle din faglighed og god til at reflektere over din pædagogiske praksis i forhold til det antroposofiske menneskesyn.
 • at du kan stå roligt i konfliktsituationer  at du har stor tålmodighed.
 • at du har humor og godt humør.
 • at du er ansvarlig og indstillet på at være fleksibel.
 • at du trives med skiftende arbejdstider, aften- og weekendarbejde (hver anden weekend), og at du er villig til at deltage i beboernes ferierejser sammen med de øvrige bofællesskaber.

Vi tilbyder:

 • en antroposofisk inspireret arbejdsplads.
 • et spændende og fleksibelt arbejdsmiljø med ca. 30 kollegaer og et tæt samarbejde i et team på 5.
 • mulighed for medindflydelse og selvudvikling.
 • ledelsesstruktur med høj grad af medansvar.
 • løn og vilkår efter overenskomst med Dansk Erhverv og SL (Socialpædagogernes Landsforbund).

Ansøgning sendes til:

Hertha Bofællesskaber og Værksteder, att. Ida Bönig, Landsbyvænget 2A, 8464 Galten eller på mail til ida.bonig@hertha.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 13.03 inden kl. 1200.

Jobsamtaler gennemføres fredag den 17.03.

Yderligere oplysninger www.herthabv.dk eller mail til ida.bonig@hertha.dk.