Resultater

De samlende mål for alle vores socialfaglige indsatser er:

Frihed / selvstændighed

Integration / inklusion

Tryghed / sundhed

Metodisk er det uhyre vanskeligt at måle på disse størrelser. Er Karsten mere fri i dag end sidste år ved samme tid? Udfolder Marianne sin selvstændighed hver dag? Er Lars så integreret, som han kan blive, i det omgivende samfund?

Målene skal da også forstås som primært retningsgivende, det, vi orienterer os efter i hverdagens praktiske tilrettelæggelse og faglige samtaler.

Den metodefaglige dokumentation tager udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden (VUM), udviklet og anbefalet af socialstyrelsen som ramme for beskrivelsen af mål, metoder og resultater i det socialfaglige arbejde.

I den optik bliver der løbende fulgt op på mål for relationer, rammer og færdigheder, der understøtter de overordnede målsætninger.

I hverdagen er det de observérbare forhold som kontakt, glæde, vågenhed, deltagelse, sundhed (herunder vægt; en del beboere har tabt sig betydeligt efter indflytning på Hertha) – alt det, som befordrer trivsel, som vi kan udveksle information om og handle på.

Sensum Bosted er vores IT-platform, mens der på medarbejdermøder og bodelsmøder udveksles informationer om den enkelte beboers trivsel.

Generelt giver både beboerne og deres pårørende udtryk for, at de oplever trivsel, selvstændighed og handlefrihed samt glæden ved at være en del af levefællesskabet Hertha med alle de praktiske, sociale og kulturelle møder og begivenheder i ugens og årets løb.