Takster

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er godkendt af Socialtilsyn Midt som botilbudslignende tilbud efter Servicelovens §85 samt som dagtilbud efter Serviceloven §103.

Som døgntilbud opererer vi med en samlet pris for bostøtte bestående af:

 • Grundtaks.
 • Timetakst.
 • Nattevagt.

Derudover er der en dagspris for vores værksteder. Uddybende materiale om sammensætningen af vores takst finder ud i vores takstbeskrivelse:

Vores priser beregnes årligt i henhold til Hertha Bofællesskaber og Værksteders budget for det kommende år jf. BEK nr. 219 af 10/02/2022.

Taksterne for 2023 – fratrukket indirekte moms:

 • Grundtakst 459,50 kr./dag.
 • Bostøtte 370,15 kr./time.
 • Nattevagt – i huset: 176,49 kr./dag.
 • Nattevagt – tilkald: 39,11 kr./dag.
 • Dagtilbud: 532,33 kr./dag.

Taksterne for 2023 – inklusive moms:

 • Grundtakst 482 kr./dag.
 • Bostøtte 388 kr./time.
 • Nattevagt – i huset: 185 kr./dag.
 • Nattevagt – tilkald: 41 kr./dag.
 • Dagtilbud: 558/dag.