Hertha Bofællesskaber & værksteder

Her er tryghed og sundhed i hverdagen med sociale og kreative udfoldelser…

Hertha værksteder

Den gode arbejdsplads er et værkstedstilbud, hvor der er trygt at være, en social platform med en god stemning, hvor den enkelte kan udvikle sig i forhold til sine evner og sin formåen.

Levefællesskab og de beskyttede værksteder

Herthas værksteder er en del af et Levefællesskab, der ligger op til Herskind by.

Her bor 150 mennesker, hvoraf de 27 er udviklingshæmmede.

Her er der mulighed for at få mangfoldighed i arbejde, beskæftigelse og sociale relationer.

Et arbejdstilbud for op til 35 personer, der sætter integration, virkelighedsnært arbejde og kreativitet i centrum.

Stedets hverdag og socialterapi er bygget op omkring Rudolf Steiners pædagogiske impulser. Stedet har for tiden 10 eksterne brugere.

 

En værkstedspalet fuld af muligheder

Herthas værksteder kan ses som en farvepalet med mange farver. Som de fineste kunstværker skaber værkstederne en mangfoldighed af tilbud og muligheder. Således giver Herthas værksteder med deres forskelligartede tilbud en mulighed for hver enkelt at vælge den beskæftigelse, der passer bedst.

Hvad enten det er udearbejde, indearbejde, grovmotorisk, finmotorisk, terapeutisk eller produktorienteret, så er det muligt at finde den hverdag, der opfylder de ønsker og udfordringer, man som menneske i beskyttet beskæftigelse måtte have.

Her er tryghed og sundhed i hverdagen med sociale og kreative udfoldelser som vejen til at imødekomme den enkeltes individuelle behov.

 

BAGERIET

Her er dej, dufte og varme. Boller, speltbrød, honning-saltbrød, kager, glutenfri og müsli. Vi sælger til butikker og kunder i nærområdet…

Læs mere...

I bageriet har vi mange forskellige opgaver, så hver dag er forskellig.

Vi laver kager, småkager, brød, boller, sukkerfri, mælkefri og glutenfri produkter.

Nogle dage pakker vi brød, vejer müsli og mel af mm.

Andre dage leverer vi varer, men hver dag ender med, at vi sætter vore produkter til salg i vores interne butik, og så gør vi bageriet rent til næste dag. Her er plads til alle – når man er nyvasket og har hårnet og bageritøj på.

LANDBRUGET

Ni malkekøer med 15-20 ungdyr, 2 traktorer, 60 tønder land. Det er grundlaget for en dejlig arbejdsplads med meget frisk luft…

Læs mere...

En hverdag med dyrene i centrum året rundt.

Herthas biodynamiske landbrug er daglig arbejdsplads for 5-7 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse.

Herudover er vi også vært for unge i STU og andre, der har behov for af få deres arbejdsevne prøvet.

Det daglige arbejde består i pasning, malkning og fodring af dyrene, rensning af korn til såsæd, markarbejde, vedligeholdelse af maskiner og bygninger, samt fremstilling af brænde.

Herthas besætning består af 9 malkekøer med opdræt og 3 bistader. Det tilstræbes, at dyrene udelukkende fodres med hjemmeavlet foder. Mælken fra køerne bliver behandlet i Herthas mejeri.

Landbruget råder over ca. 60 tønder land. Halvdelen af jorden er udlagt til græs, resten dyrkes med kløvergræs, rug, havre og hvede.

MEJERIET

Her er orden og renlighed og en stolthed over, at dette kan lade sig gøre. Ugens 600 liter mælk behandles og tappes på flasker: Gårdmælk, minimælk, piskefløde, tykmælk…

Læs mere...

Hver tirsdag bringes mælk ud til kunder i Aarhus og omegn. Hver dag bliver køerne malket fra en moderne malkegrav, hvor der er plads til ni køer.

Mælken løber direkte ind i Danmarks mindste, topmoderne mejeri. Her bliver den pasteuriseret. Alt tappes på engangsemballage, før det bringes til

Herthas lokale indkøbscentral, den lokale Daglig Brugs, to helsekostforretninger i Aarhus, en restaurant, en lille købmand og institutioner i lokalområdet.

Køerne giver ca. 600 liter mælk om ugen, som bliver fordelt på ca. 240 liter Gårdmælk, 130 liter Minimælk, 35 liter Piskefløde, 60 liter Tykmælk, og 10 liter Creme Fraiche. Resten bliver solgt som stalddørsmælk.

Så her har mejeristen og de 3-4 udviklingshæmmede, der arbejder i mejeriet 3 dage om ugen, rigeligt at lave med at sætte etiketter på, fylde flasker og pakke i kasser.

Et arbejde, hvor kvalitet, hygiejne og præcision sammen med godt humør er i højsædet, og som samtidig giver en unik mulighed for at følge mejeriprodukternes vej “fra jord til bord”.

GARTNERIET

Salat, gulerødder, kartofler, tomater, grøntsager og urter bliver passet, luget og plejet på bedste biodynamiske vis. Gartneriet er på 3 tønder land på friland samt drivhus…

Læs mere...

Her kommer de 150 kunder fra lokalsamfundet selv til deres ‘kunde-bonde-ordning’ og henter grøntsager. Et værksted, hvor vi dyrker både menneskeværd og biodynamiske grøntsager.

Herthas gartneri består af blandede grøntsager, lidt bær og et drivhus på 100 m2. I et alsidigt gartneri med meget håndarbejde er der rig mulighed for en mangfoldighed af opgaver.

Én har behov for at bruge sine kræfter, én er glad for at arbejde med jord og planter, én har glæde af at være ude og opleve årstidernes skiften, vindens susen, solens bagen osv., og én får måske mest ud af det sociale. En arbejdsdag har en fast form.

Vi begynder med en morgensamling, hvor vi iagttager vejret, vinden, nedbør og temperatur. Det er vigtigt som gartner at være i forbindelse med årstidernes vekslen, og det er en god opvågnen bevidst at lægge mærke til, hvordan vejret er lige nu.

I en bog skriver vi, ud over vejr-iagttagelserne, også hvilke opgaver, hver især skal udføre. Det går beboerne meget op i. Vi slutter af med et vers.ed opdræt og 3 bistader. Det tilstræbes, at dyrene udelukkende fodres med hjemmeavlet foder. Mælken fra køerne bliver behandlet i Herthas mejeri.

Landbruget råder over ca. 60 tønder land. Halvdelen af jorden er udlagt til græs, resten dyrkes med kløvergræs, rug, havre og hvede.

VÆVEVÆRKSTEDET

Der væves og sys. Der laves tæpper, puder og fine tasker. Vi udfordres, og præsenteres for finmotorikkens finesser og detaljer…

Læs mere...

Væveværkstedet er en del af det kreative værksted i Hertha.

Her har vi fem forskellige væve, hvor vi hovedsagelig væver metervarer, som bliver syet op til puder, viskestykker, tørklæder og tæpper.

Vi har ofte forskellige garntykkelser sat op på vævene. Det gør, at sværhedsgraden af vævningen bliver forskellig.

Ligeledes er der udfordringer med hvor mange tramper, der er under væven, som kan gøre arbejdet nemmere eller sværere. Vi filter og syr også lidt, når vi trænger til andre udfordringer.

KUNST OG KULISSER

Der males de fineste billeder, kulisser til skuespil og teater. Vi inspireres af naturen og årstiderne. Her er rummeligt og ingen tidspres…

Læs mere...

Kunstværkstedet har til huse i samme lokaler som vævestuen, men vi arbejder ikke på samme dage.

Rammerne er forholdsvis små, trygge og hyggelige.  Vi beskæftiger os med alt, hvad der falder os ind og beriger os.

Det være sig maleri, akvarel og acryl, mosaik, skulpturer i forskellige materialer, broderi og strikketøj, filtning, gåture og vi tager og på udstillinger ud af huset.

Vi lader os inspirere af naturen og årstiderne eller arbejder ud fra et tema, en farve, en stemning, en kultur.

Ligeledes laver vi kulisser til vores dramaforestillinger og andre opgaver, der kommer fællesskabet til gode. Vi udstiller jævnligt i vores café.

Vi er rummelige og ikke under tidspres, da det ikke er et produktionsværksted.  Sammen udvikler vi os selv og hinanden kunstnerisk.  Vi har salg i vores butik og på maj- og høstmarkeder.

VASKERI

Et par gange om ugen bliver der vasket, strøget og rullet Håndklæder, klude og tøj fra køkken og bageri samt vask for dem, der ikke selv kan…

Læs mere...

Et værksted, hvor der arbejder 3 brugere mandage og torsdage. Her vaskes der for bageriet, køkkenet, rengøringen, terapi og tøj fra beboerne.

Arbejdsopgaverne består først og fremmest i at sortere tøjet før vask, vask, tørring, hænge op, strygning, lægge sammen og bringe det på sin plads.

Der er fyldt bord, når vi begynder, og tomt bord når vi slutter. Så mærker vi alle, at vi har præsteret en stor indsats med et resultat.

MADLAVNING

Hver dag skal alle spise. Det laves af de bedste og friskeste biodynamiske produkter fra vores gartneri, mejeri og landbrug…

Læs mere...

Varm mad midt på dagen laves til de 40-50 personer i værkstederne og bofællesskaberne.

Når man således er sat til at lave mad til andre mennesker, der kræver ekstra omsorg, er det nødvendigt at søge efter en ernæring ud fra en almen menneskelig betragtning.

Dette kan ske ved at sammensætte plantekosten, så at den dagligt rummer noget fra plantens rod, blad og fra frugt og frø, støttet op med brugen af de forskellige kornsorter, suppleret med mælkeprodukter og en mindre mængde af kød og fisk.

Samtidig kan vi, for at støtte det enkelte menneske i dets individuelle behov, hele tiden se hen til begrebet varme som ledestjerne i vores bestræbelser for at frembringe en sund ernæring.

Varmen optræder, når vi dyrker planterne ved solens hjælp til fuld modenhed, hvilket specielt sker ved en biodynamisk dyrkning. Varme bruger vi, når vi tilbereder maden og tilsætter gode krydderier for at fremme stofskiftet.

Varme optræder, når vi viser en kærlig interesse og omsorg for maden, når vi laver den. Varme optræder, når der er en god stemning under måltidet og når der er en kærlig, tillidsfuld stemning mellem mennesker. Gennem varme åbnes vejen for menneske-jeg’et, der bliver mere nærværende og vågent.

SKUESPIL OG DRAMA

Hver onsdag samles vi til drama, bevægelse og musik. To til tre skuespil om året vises for 2-300 tilskuere og med 30-60 medvirkende, der spiller – fra de dygtigste musikere til glade amatører…

Læs mere...

Det, at overvinde sig selv, er en af livets store udfordringer.

Skuespil og drama kan være et fantastisk sted at øve dette, især når man som menneske har brug for daglig, livslang omsorg og så alligevel en gang i mellem bryder igennem, overvinder sig selv ved at kaste sig ind i en rolle i et samspil med 20-30 andre medspillere.

I 23 år har vi hver onsdag gennemført 2 timers dramaøvelser, hvilket gennem tiden har ført til 120 opførelser af mange skuespil som f.eks. Tryllefløjten, Mamma Mia, Hvad Fatter Gør, Jeppe på Bjerget m.fl. for fulde huse med kulisser og kostumer, som der er brugt flere måneder på at fremstille.

Hvert spil giver en fantastisk fornemmelse, når spillet er færdigt, publikum klapper, og man mærker, at vi har ydet det bedste og været på en rejse, vi kun kan gøre ved fælles hjælp.