Dokumentation

I Hertha Bofællesskaber og Værksteder dokumenterer vi løbende vores arbejde.

Den daglige dokumentation sker i journalsystemet EG Sensum BOSTED med udgangspunkt i temaerne fra VUM 2.0. Ved opfølgning med kommuner udarbejder vi status forud for mødet. Status udarbejdes med fokus på beboerens handlemål, ligeledes med udgangspunkt i temaerne fra VUM 2.0. Desuden udarbejdes beskrivelse af beboerens deltagelse i hverdagen samt personalets indsats. Vi følger op på handlemål løbende via statusrapporter samt på bodelsmøder.

Formålet med vores dokumentation er:

  • Overblik.
  • Videndeling.
  • Samlende målsætninger.
  • Evaluering af praksis (og) kvalitet i indsatsen.
  • Inddragelse og ejerskab: Sikring af, at viden og mål er i overensstemmelse med beboeren og de involverede nøglepersoner.

Udover den socialfaglige dokumentation formidler Hertha gavmildt vores mange sociale og kulturelle aktiviteter: Fotobøger, pjecer, månedsbladet Tante Hertha og meget andet.