Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det overordnede ansvar for at HBVs formål opfyldes, for HBVs økonomi, faglighed og kvalitet af tilbuddet og HBVs videreudvikling og konsolidering.

Bestyrelsen arbejder desuden for at HBV drives efter gældende lovgivning og for at der foreligger en organisationsplan der fastsætter opgavefordelingen mellem bestyrelse og ledelsesgruppe.

Hertha Bofællesskaber og Værksteders bestyrelse består af op til 9 personer.

2 personer er valgt af forældre/pårørendegruppen (til de borgere, der er i døgnophold i Hertha).

2 personer er valgt af medarbejdergruppen.

1 person er valgt af Fællesledelsen i Hertha.

1 person er valgt af Landsbyfonden.

1 person er valgt af Landsbyrådet i Herskind.

Bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med 2-3 personer med særlige kompetencer.

Bestyrelsen for Hertha Bofællesskaber og Værksteder pr. 1.1.2021

Finn Boisen

Skovbrynet 9, 8883 Gjern

Tlf. 2324 0000

boisen_fbi@mail.dk

 

Henny Munksgaard

Jordbærmarken 113, 7400 Herning

Tlf. 5130 5073

h.b.munksgaard@live.dk

Kirsten Krag

Carl Jensens Vej 35, 8260 Viby

Tlf. 2462 8412

kirstenkrag@mail.dk

 

Mathias Heuberger

Rytterholtsvej 14,

8600 Silkeborg

Tlf. 2274 7122

mathias.heuberger@hertha.dk

Karen Schack Lindemann

Havrevej 13

8464 Galten

Tlf. 8694 5402

k.lindemann@skanderborg.dk

 

Randi Jakobsen

Landsbyvænget 36

8464 Galten

Tlf. 2759 6963

andijakobsen_uk@yahoo.com

Søren Christensen

Landsbyvænget 24

8464 Galten

Tlf. 5118 2248

sorenc.aarhus@gmail.com