Velkommen til

Hertha Bofællesskaber & værksteder

Hertha Bofællesskaber & værksteder

En hverdag med rytme & trygge rammer

Velkommen til

Hertha Bofællesskaber & værksteder

Hertha Bofællesskaber og Værksteder består af 26 beskyttede boliger for udviklingshæmmede voksne personer, der er en del af Hertha Levefællesskab. Boligerne er fordelt i 3 bofællesskaber og 5 selvstændige lejligheder.

Sammen med de beskyttede værksteder udgør Hertha Bofællesskaber og Værksteder en selvejende institution og en registreret socialøkonomisk virksomhed, som leverer et helhedstilbud ud fra Servicelovens §85 (støtte i egen bolig) og §103 (beskyttet beskæftigelse).

OM TILBUDET

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er etableret i 1996 som tilbud til voksne udviklingshæmmede med baggrund i Rudolf Steiners filosofi og menneskesyn, antroposofien.

De udviklingshæmmede bor i tre bofællesskaber som en del af Hertha Levefællesskab. I levefællesskabet bor knap 150 mennesker, hvoraf de 26 er udviklingshæmmede. Nogle brugere af værkstederne bor dog andre steder og kommer dagligt til Hertha for at arbejde.

Alle udviklingshæmmede modtager i forskelligt omfang støtte efter servicelovens § 85. Derudover er der på Herthas 50 tønder land forskellige værksteder, der drives efter servicelovens § 103: gartneri, landbrug, mejeri, væveri, bageri m.v.

SUNDHED

Sundhed har en særlig plads i vores daglige praksis. Den mest moderne forskning viser en entydig sammenhæng mellem krop og sind, hvilket stemmer godt overens med antroposofien.

Vi samarbejder med praktiserende læger, psykiatrien og andre offentlige og private sundheds-professionelle, ligesom vi konsulterer antroposofisk læge med jævne mellemrum.

Og så er god sundhedsadfærd integreret i vores hverdag på mange forskellige, praktiske måder i form af kost, motion, terapier og ikke mindst de mange produktive, kulturelle og sociale aktiviteter i ugens løb.

DET FAGLIGE

Sundhed har en særlig plads i vores daglige praksis. Den mest moderne forskning viser en entydig sammenhæng mellem krop og sind, hvilket stemmer godt overens med antroposofien.

Vi samarbejder med praktiserende læger, psykiatrien og andre offentlige og private sundheds-professionelle, ligesom vi konsulterer antroposofisk læge med jævne mellemrum.

Og så er god sundhedsadfærd integreret i vores hverdag på mange forskellige, praktiske måder i form af kost, motion, terapier og ikke mindst de mange produktive, kulturelle og sociale aktiviteter i ugens løb.

SOCIALTERAPI

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er etableret i 1996 som tilbud til voksne udviklingshæmmede med baggrund i Rudolf Steiners filosofi og menneskesyn, antroposofien.

De udviklingshæmmede bor i tre bofællesskaber som en del af Hertha Levefællesskab. I levefællesskabet bor knap 150 mennesker, hvoraf de 26 er udviklingshæmmede. Nogle brugere af værkstederne bor dog andre steder og kommer dagligt til Hertha for at arbejde.

Alle udviklingshæmmede modtager i forskelligt omfang støtte efter servicelovens § 85. Derudover er der på Herthas 50 tønder land forskellige værksteder, der drives efter servicelovens § 103: gartneri, landbrug, mejeri, væveri, bageri m.v.