Hertha værksteder

Her er tryghed og sundhed i hverdagen med sociale og kreative udfoldelser…

Hertha værksteder

Her er tryghed og sundhed i hverdagen med sociale og kreative udfoldelser…

Hertha værksteder

Her er tryghed og sundhed i hverdagen med sociale og kreative udfoldelser…

Levefællesskab & de beskyttede værksteder

Den gode arbejdsplads er et værkstedstilbud, hvor der er trygt at være, en social platform med en god stemning, hvor den enkelte kan udvikle sig i forhold til sine evner og sin formåen.

Herthas værksteder er en del af et Levefællesskab, der ligger op til Herskind by.

Her bor 150 mennesker, hvoraf de 27 er udviklingshæmmede.

Her er der mulighed for at få mangfoldighed i arbejde, beskæftigelse og sociale relationer.

Et arbejdstilbud for op til 35 personer, der sætter integration, virkelighedsnært arbejde og kreativitet i centrum.

Stedets hverdag og socialterapi er bygget op omkring Rudolf Steiners pædagogiske impulser. Stedet har for tiden 10 eksterne brugere.

En værkstedspalet fuld af muligheder

Herthas værksteder kan ses som en farvepalet med mange farver. Som de fineste kunstværker skaber værkstederne en mangfoldighed af tilbud og muligheder.

Således giver Herthas værksteder med deres forskelligartede tilbud en mulighed for hver enkelt at vælge den beskæftigelse, der passer bedst.

Hvad enten det er udearbejde, indearbejde, grovmotorisk, finmotorisk, terapeutisk eller produktorienteret, så er det muligt at finde den hverdag, der opfylder de ønsker og udfordringer, man som menneske i beskyttet beskæftigelse måtte have.

Her er tryghed og sundhed i hverdagen med sociale og kreative udfoldelser som vejen til at imødekomme den enkeltes individuelle behov.

BAGERIET

I bageriet har vi mange forskellige opgaver, så hver dag er forskellig.

Vi laver kager, småkager, brød, boller, sukkerfri, mælkefri og glutenfri produkter.

Nogle dage pakker vi brød, vejer müsli og mel af mm.

Andre dage leverer vi varer, men hver dag ender med, at vi sætter vore produkter til salg i vores interne butik, og så gør vi bageriet rent til næste dag. Her er plads til alle – når man er nyvasket og har hårnet og bageritøj på.

LANDBRUGET

En hverdag med dyrene i centrum året rundt.

Herthas biodynamiske landbrug er daglig arbejdsplads for 5-7 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse.

Herudover er vi også vært for unge i STU og andre, der har behov for af få deres arbejdsevne prøvet.

Det daglige arbejde består i pasning, malkning og fodring af dyrene, rensning af korn til såsæd, markarbejde, vedligeholdelse af maskiner og bygninger, samt fremstilling af brænde.

Herthas besætning består af 9 malkekøer med opdræt og 3 bistader. Det tilstræbes, at dyrene udelukkende fodres med hjemmeavlet foder. Mælken fra køerne bliver behandlet i Herthas mejeri.

Landbruget råder over ca. 60 tønder land. Halvdelen af jorden er udlagt til græs, resten dyrkes med kløvergræs, rug, havre og hvede.

BAGERIET

Her er dej, dufte og varme. Boller, speltbrød, honning-saltbrød, kager, glutenfri og müsli. Vi sælger til butikker og kunder i nærområdet…

Læs mere...

I bageriet har vi mange forskellige opgaver, så hver dag er forskellig.

Vi laver kager, småkager, brød, boller, sukkerfri, mælkefri og glutenfri produkter.

Nogle dage pakker vi brød, vejer müsli og mel af mm.

Andre dage leverer vi varer, men hver dag ender med, at vi sætter vore produkter til salg i vores interne butik, og så gør vi bageriet rent til næste dag. Her er plads til alle – når man er nyvasket og har hårnet og bageritøj på.

LANDBRUGET

Ni malkekøer med 15-20 ungdyr, 2 traktorer, 60 tønder land. Det er grundlaget for en dejlig arbejdsplads med meget frisk luft…

Læs mere...

En hverdag med dyrene i centrum året rundt.

Herthas biodynamiske landbrug er daglig arbejdsplads for 5-7 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse.

Herudover er vi også vært for unge i STU og andre, der har behov for af få deres arbejdsevne prøvet.

Det daglige arbejde består i pasning, malkning og fodring af dyrene, rensning af korn til såsæd, markarbejde, vedligeholdelse af maskiner og bygninger, samt fremstilling af brænde.

Herthas besætning består af 9 malkekøer med opdræt og 3 bistader. Det tilstræbes, at dyrene udelukkende fodres med hjemmeavlet foder. Mælken fra køerne bliver behandlet i Herthas mejeri.

Landbruget råder over ca. 60 tønder land. Halvdelen af jorden er udlagt til græs, resten dyrkes med kløvergræs, rug, havre og hvede.

MEJERIET

Her er orden og renlighed og en stolthed over, at dette kan lade sig gøre. Ugens 600 liter mælk behandles og tappes på flasker: Gårdmælk, minimælk, piskefløde, tykmælk…

Læs mere...

Hver tirsdag bringes mælk ud til kunder i Aarhus og omegn. Hver dag bliver køerne malket fra en moderne malkegrav, hvor der er plads til ni køer.

Mælken løber direkte ind i Danmarks mindste, topmoderne mejeri. Her bliver den pasteuriseret. Alt tappes på engangsemballage, før det bringes til

Herthas lokale indkøbscentral, den lokale Daglig Brugs, to helsekostforretninger i Aarhus, en restaurant, en lille købmand og institutioner i lokalområdet.

Køerne giver ca. 600 liter mælk om ugen, som bliver fordelt på ca. 240 liter Gårdmælk, 130 liter Minimælk, 35 liter Piskefløde, 60 liter Tykmælk, og 10 liter Creme Fraiche. Resten bliver solgt som stalddørsmælk.

Så her har mejeristen og de 3-4 udviklingshæmmede, der arbejder i mejeriet 3 dage om ugen, rigeligt at lave med at sætte etiketter på, fylde flasker og pakke i kasser.

Et arbejde, hvor kvalitet, hygiejne og præcision sammen med godt humør er i højsædet, og som samtidig giver en unik mulighed for at følge mejeriprodukternes vej “fra jord til bord”.

GARTNERIET

Salat, gulerødder, kartofler, tomater, grøntsager og urter bliver passet, luget og plejet på bedste biodynamiske vis. Gartneriet er på 3 tønder land på friland samt drivhus…

Læs mere...

Her kommer de 150 kunder fra lokalsamfundet selv til deres ‘kunde-bonde-ordning’ og henter grøntsager. Et værksted, hvor vi dyrker både menneskeværd og biodynamiske grøntsager.

Herthas gartneri består af blandede grøntsager, lidt bær og et drivhus på 100 m2. I et alsidigt gartneri med meget håndarbejde er der rig mulighed for en mangfoldighed af opgaver.

Én har behov for at bruge sine kræfter, én er glad for at arbejde med jord og planter, én har glæde af at være ude og opleve årstidernes skiften, vindens susen, solens bagen osv., og én får måske mest ud af det sociale. En arbejdsdag har en fast form.

Vi begynder med en morgensamling, hvor vi iagttager vejret, vinden, nedbør og temperatur. Det er vigtigt som gartner at være i forbindelse med årstidernes vekslen, og det er en god opvågnen bevidst at lægge mærke til, hvordan vejret er lige nu.

I en bog skriver vi, ud over vejr-iagttagelserne, også hvilke opgaver, hver især skal udføre. Det går beboerne meget op i. Vi slutter af med et vers.ed opdræt og 3 bistader. Det tilstræbes, at dyrene udelukkende fodres med hjemmeavlet foder. Mælken fra køerne bliver behandlet i Herthas mejeri.

Landbruget råder over ca. 60 tønder land. Halvdelen af jorden er udlagt til græs, resten dyrkes med kløvergræs, rug, havre og hvede.

VÆVEVÆRKSTEDET

Der væves og sys. Der laves tæpper, puder og fine tasker. Vi udfordres, og præsenteres for finmotorikkens finesser og detaljer…

Læs mere...

Væveværkstedet er en del af det kreative værksted i Hertha.

Her har vi fem forskellige væve, hvor vi hovedsagelig væver metervarer, som bliver syet op til puder, viskestykker, tørklæder og tæpper.

Vi har ofte forskellige garntykkelser sat op på vævene. Det gør, at sværhedsgraden af vævningen bliver forskellig.

Ligeledes er der udfordringer med hvor mange tramper, der er under væven, som kan gøre arbejdet nemmere eller sværere. Vi filter og syr også lidt, når vi trænger til andre udfordringer.

KUNST OG KULISSER

Der males de fineste billeder, kulisser til skuespil og teater. Vi inspireres af naturen og årstiderne. Her er rummeligt og ingen tidspres…

Læs mere...

Kunstværkstedet har til huse i samme lokaler som vævestuen, men vi arbejder ikke på samme dage.

Rammerne er forholdsvis små, trygge og hyggelige.  Vi beskæftiger os med alt, hvad der falder os ind og beriger os.

Det være sig maleri, akvarel og acryl, mosaik, skulpturer i forskellige materialer, broderi og strikketøj, filtning, gåture og vi tager og på udstillinger ud af huset.

Vi lader os inspirere af naturen og årstiderne eller arbejder ud fra et tema, en farve, en stemning, en kultur.

Ligeledes laver vi kulisser til vores dramaforestillinger og andre opgaver, der kommer fællesskabet til gode. Vi udstiller jævnligt i vores café.

Vi er rummelige og ikke under tidspres, da det ikke er et produktionsværksted.  Sammen udvikler vi os selv og hinanden kunstnerisk.  Vi har salg i vores butik og på maj- og høstmarkeder.